image1 image2 image3 image3
logotype

Śladami Ułana Waraksiewicza

IMG 8104Pod takim hasłem w minioną sobotę odbył się rajd rowerowy poświęcony pierwszej rocznicy odsłonięcia pomnika gen. bryg. Adolfa Mikołaja Waraksiewicza. Odsłonięcie pomnika odbyło się 23 sierpnia 2014 r. w sobotę poprzedzającą Dzień Matki Boski Częstochowskiej – patronki Ułanów Grochowskich.

Tegoroczna trasa rajdu rozpoczęła się w Jamielniku i biegła przez Gryźliny, Bratian, Mszanowo, Nowe Miasto Lub., Radomno, Jamielnik.

Chociaż celem radu było upamiętnienie życia i zasług byłego mieszkańca Tyliczek – wielce zasłużonego dla narodu polskiego w odzyskaniu niepodległości Polski – ułana i kawelerzysty – gen. bryg. A.M. Waraksiewicza, to jednak przy tej okazji uczciliśmy pamięć pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców naszej gminy.

 

W Gryźlinach zatrzymaliśmy się przy pomniku wzniesionym ku czci pomordowanych, gdzie historię związaną z hitlerowskim mordem przedstawił Mirosław Dajos – Radny Gminy oraz Agata Jabłońska – uczennica jamielnickiej szkoły. Nie pominęliśmy również cmentarza, na którym w ubiegłym roku odsłonięto obelisk upamiętniający spoczywających tam ewangelików.

W Mszanowie przy pomniku A.M.Waraksiewicza prelekcję nt. II Pułku Ułanów Grochowskich i tradycji związanych z pułkiem wygłosili Michał Wroński i Tomasz Deleżuch ze Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego z Podkowy Leśnej k/Warszawy. Tu też inicjatorki pomnika oraz klubowicze jamielnickiego DKK przedstawili historię życia A.M. Waraksiewicza oraz przeprowadzili wśród uczestników rajdu konkursy i zabawy.

Wartę honorową przy pomniku pełniły harcerki z IV Drużyny Harcerskiej im. Fryderyka Chopina z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku.

Znicze zapaliliśmy również na grobie A.M. Waraksiewicza na nowomiejskim cmentarzu i przy pomniku upamiętniającym pomordowanych w Radomnie.

Zwieńczeniem rowerowej wyprawy było ognisko, zabawy i ułański śpiew. Rajd zabezpieczali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamielniku.

Rajd odbył się 29.08.2015 roku i wzięło w nim udział ok. 40 osób, w tym jeden z uczestników trasę 34 km pokonał, biegnąc.

Organizatorem rajdu była Biblioteka Publiczna w Jamielniku we współpracy z inicjatorkami budowy pomnika, tj. Joanną Moczydłowską, Adrianną Michałkiewicz i Karoliną Kłosowską.

Elżbieta Olszta – jamielnicka bibliotekarka dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania rowerowego rajdu.

Elżbieta Olszta

2019  GCK Mszanowo