image1 image2 image3 image3
logotype

Uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych

dzień zolnierzy-wykletych-jamielnik.04Od 2011 roku dzień 1 marca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych". Pomysł ustanowienia tego święta wyszedł od organizacji kombatanckich, a z inicjatywą ustawodawczą wystąpił ówczesny Prezydent Lech Kaczyński, w uzasadnieniu podając, że ustanowienie dnia „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (...). Narodowy Dzień pamięci "Żołnierzy Wyklętych" to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata".

W roku 2013 w Gminie Nowe Miasto Lubawskie uroczystość ta jest obchodzona po raz drugi. Tym razem trud przygotowania wziął na siebie Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku. W dniu 4 marca, w sali gimnastycznej szkoły, odbyła się uroczysta akademia na którą przybyli Wójt Gminy Tomasz Warszewski, Przewodniczący Rady Roman Biegajski, radni i sołtysi, a także zaproszeni goście – Kazimierz Komoszyński ps. Kajtek, który jako młody chłopak w latach czterdziestych ubiegłego wieku był łącznikiem oddziału, stacjonującego w lasach na Ziemi Lubawskiej, Ewa Rzeszutko autorka książki "Partyzanci znad Welu, Brynicy, Wkry i Drwęcy", oraz dr Alicja Paczoska-Hauke z Oddziału IPN w Bydgoszczy. Obecni byli członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej, przedstawiciele społeczeństwa oraz oczywiście młodzież.Uroczystość otworzyła Dyrektor Zespołu Szkół, Pani Marzena Weisgerber. Po niej głos zabrał Wójt Gminy, który powitał przybyłych i przedstawił zaproszonych gości, oraz w krótkich słowach przedstawił ideę ustanowienia tego święta.
Akademię rozpoczęło odśpiewanie Hymnu Państwowego, a gdy przebrzmiały jego nuty młodzież przypomniała historię naszej Ojczyzny od trzeciego rozbioru, po czasy współczesne. Fakty historyczne były ilustrowane wierszami i pieśniami patriotycznymi. Na zakończenie uczniowie zapalili symboliczne znicze.

W drugiej części spotkania odczyt ilustrowany prezentacją graficzną o historii ruchów patriotycznych i antysowieckich na Pomorzu w okresie 1945-1962 wygłosiła Pani dr Alicja Paczoska-Hauke. Przedstawiła genezę ich powstania oraz sylwetki i przeżycia, nieraz bardzo tragiczne, ludzi w nich uczestniczących. Wielu z nich, nieraz bardzo zasłużonych w walce z wrogiem, którzy chcieliby żyć w pokoju po mrocznych latach okupacji „poszło do lasu", bo po prostu nie miało innego wyjścia. Alternatywą było w najlepszym wypadku więzienia, a mogła być jeszcze wywózka na wschód, z której rzadko się wracało lub nawet śmierć. Po niej Pani Ewa Rzeszutko podzieliła się refleksjami związanymi ze zbieraniem materiałów do swojej ksiązki. Opisane przez nią historie są nam najbliższe, bo rozgrywały się na naszych terenach, gdzie znaleźć można jeszcze ludzi, którzy sami to przeżyli, albo znają te wydarzenia z bezpośrednich opowieści starszych członków rodzin.

Na zakończenie Pan Kazimierz Komoszyński podziękował za zaproszenie i pamięć o Żołnierzach Wyklętych, a Pani Stanisława Marycha z Nawry opowiedziała, częściowo wierszem, historię swojego życia. Urodziła się na kresach wschodnich na które 17 września 1939 napadły wojska Związku Radzieckiego, rodzinę wywieziono na Sybir. Po wojnie trafili z pierwszą falą repatriantów do naszej Gminy i tu przeżyła trudne lata powojenne.
Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie organizatorów i gości.

 

Źródło: www.gminanml.pl   fot. A.Chylewski

2019  GCK Mszanowo