image1 image2 image3 image3
logotype

Obchody dnia pamięci żołnierzy wyklętych

P3130325 640x480W piątek 13.03.2015 roku w siedzibie Gminy odbyły się zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury w Mszanowie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Na spotkaniu obecne były osoby poddane represjom oraz członkowie ich rodzin, dyrektorzy szkół z terenu gminy, radni, sołtysi wsi oraz miłośnicy historii. Zaproszonych gości w imieniu Wójta serdecznie przywitała p.o. dyrektora GCK i Sekretarz Gminy Agnieszka Paturalska – Miehlau.

W pouczającym wystąpieniu uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku przybliżyli losy walczących ze stalinowskim reżimem uczestników polskiego podziemia wywołując poruszenie u niejednego ze słuchaczy. Towarzyszące części artystycznej a śpiewane przez młodzież żołnierskie pieśni spotęgowały panujący w sali nastrój podniosłości oraz pogłębiły szacunek dla poległych. Następnie dr Katarzyna Maniewska, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy, wspomagając się wyświetloną prezentacją opowiedziała o historii naszych rodaków w czasach pozostawania Polski pod wpływami Związku Radzieckiego oraz o organizacji i działalności niepodległościowych grup partyzanckich. Po wykładzie głos zabrał Piotr Rydel, który zaprezentował zebranym nawiązujące do żołnierzy wyklętych impresje kreski Józefa Zbigniewa Polaka. Na koniec spotkania wypowiedział się Jan Jeda – pierwszy burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego.

Wystawa „Dla Ciebie, Polsko i dla Twojej chwały. Żołnierze Wyklęci Pomorza i Kujaw”

Wystawa autorstwa dr Alicji Paczoskiej-Hauke przygotowana została przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy. Na 32 planszach zarysowano krótką charakterystykę najważniejszych organizacji konspiracyjnych i oddziałów zbrojnych polskiego podziemia niepodległościowego, działających w latach 1945–1954 w regionie kujawsko-pomorskim (teren ówczesnego województwa pomorskiego).

Zaprezentowano 90 dokumentów oraz około 180 zdjęć portretowych członków Pomorskiego Okręgu Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz żołnierzy lokalnych oddziałów zbrojnych, m.in.: Leona Mullera „Jędrusia”, Jerzego Gadzinowskiego „Szarego”, Antoniego Fryszkowskiego „Rysia”, Stanisława Kamińskiego „Młota”.


Większość zaprezentowanych na wystawie zdjęć nie była dotąd publikowana. Wiele z nich pochodzi od rodzin osób represjonowanych lub członków organizacji konspiracyjnych. Do realizacji wystawy wykorzystano także zbiory zgromadzone w archiwach IPN w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy i Poznaniu, a także Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek.


Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 1 marca 2012 r. podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Bydgoszczy.

Większość zaprezentowanych na wystawie zdjęć nie była dotąd publikowana. Wiele z nich pochodzi od rodzin osób represjonowanych lub członków organizacji konspiracyjnych. Do realizacji wystawy wykorzystano także zbiory zgromadzone w archiwach IPN w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy i Poznaniu, a także Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek.

Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 1 marca 2012 r. podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Bydgoszczy.

pobierz wystawę w formie prezentcji

źródło: http://gdansk.ipn.gov.pl

Uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych

dzień zolnierzy-wykletych-jamielnik.04Od 2011 roku dzień 1 marca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych". Pomysł ustanowienia tego święta wyszedł od organizacji kombatanckich, a z inicjatywą ustawodawczą wystąpił ówczesny Prezydent Lech Kaczyński, w uzasadnieniu podając, że ustanowienie dnia „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (...). Narodowy Dzień pamięci "Żołnierzy Wyklętych" to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata".

W roku 2013 w Gminie Nowe Miasto Lubawskie uroczystość ta jest obchodzona po raz drugi. Tym razem trud przygotowania wziął na siebie Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku. W dniu 4 marca, w sali gimnastycznej szkoły, odbyła się uroczysta akademia na którą przybyli Wójt Gminy Tomasz Warszewski, Przewodniczący Rady Roman Biegajski, radni i sołtysi, a także zaproszeni goście – Kazimierz Komoszyński ps. Kajtek, który jako młody chłopak w latach czterdziestych ubiegłego wieku był łącznikiem oddziału, stacjonującego w lasach na Ziemi Lubawskiej, Ewa Rzeszutko autorka książki "Partyzanci znad Welu, Brynicy, Wkry i Drwęcy", oraz dr Alicja Paczoska-Hauke z Oddziału IPN w Bydgoszczy. Obecni byli członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej, przedstawiciele społeczeństwa oraz oczywiście młodzież.Uroczystość otworzyła Dyrektor Zespołu Szkół, Pani Marzena Weisgerber. Po niej głos zabrał Wójt Gminy, który powitał przybyłych i przedstawił zaproszonych gości, oraz w krótkich słowach przedstawił ideę ustanowienia tego święta.
Akademię rozpoczęło odśpiewanie Hymnu Państwowego, a gdy przebrzmiały jego nuty młodzież przypomniała historię naszej Ojczyzny od trzeciego rozbioru, po czasy współczesne. Fakty historyczne były ilustrowane wierszami i pieśniami patriotycznymi. Na zakończenie uczniowie zapalili symboliczne znicze.

W drugiej części spotkania odczyt ilustrowany prezentacją graficzną o historii ruchów patriotycznych i antysowieckich na Pomorzu w okresie 1945-1962 wygłosiła Pani dr Alicja Paczoska-Hauke. Przedstawiła genezę ich powstania oraz sylwetki i przeżycia, nieraz bardzo tragiczne, ludzi w nich uczestniczących. Wielu z nich, nieraz bardzo zasłużonych w walce z wrogiem, którzy chcieliby żyć w pokoju po mrocznych latach okupacji „poszło do lasu", bo po prostu nie miało innego wyjścia. Alternatywą było w najlepszym wypadku więzienia, a mogła być jeszcze wywózka na wschód, z której rzadko się wracało lub nawet śmierć. Po niej Pani Ewa Rzeszutko podzieliła się refleksjami związanymi ze zbieraniem materiałów do swojej ksiązki. Opisane przez nią historie są nam najbliższe, bo rozgrywały się na naszych terenach, gdzie znaleźć można jeszcze ludzi, którzy sami to przeżyli, albo znają te wydarzenia z bezpośrednich opowieści starszych członków rodzin.

Na zakończenie Pan Kazimierz Komoszyński podziękował za zaproszenie i pamięć o Żołnierzach Wyklętych, a Pani Stanisława Marycha z Nawry opowiedziała, częściowo wierszem, historię swojego życia. Urodziła się na kresach wschodnich na które 17 września 1939 napadły wojska Związku Radzieckiego, rodzinę wywieziono na Sybir. Po wojnie trafili z pierwszą falą repatriantów do naszej Gminy i tu przeżyła trudne lata powojenne.
Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie organizatorów i gości.

Czytaj więcej...

Partyzancki Kraj nad Welem

Dziennikarz Radia Olsztyn - Mirosław Sochacki przedstawia cykl audycji, który poświęcony jest zbrojnemu podziemiu na Ziemi Michałowskiej, czyli w okolicach Lidzbarka Welskiego. Opowiadają: Historyk Ewa Rzeszutko i Kazimierz Komoszyński - Żołnierz Wyklęty posługujący się pseudonimem 'Kajtek'.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2020  GCK Mszanowo